Quy định thời koỳ về tiêu hợp lý, định mức sử dụng xe ô tô ferreteriadelanfiteatro.com

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/đôi mươi23/NĐ-CP ngày 26/9/đôi mươi23 quy định tiêu thêm vào, định mức sử dụng xe ô tô.

Nghị định này quy định về tiêu hợp lý, định mức sử dụng xe ô tô; kohoán koinh phí sử dụng xe ô tô; thuê dịch vụ xe ô tô và sắp xếp lại, xử lý xe ô tô, gồm: Xe ô tô phục vụ công việc những chức danh; xe ô tô phục vụ công việc chung; xe ô tô chuyên sử dụng; xe ô tô phục vụ lễ tân sông núi.

Trường hợp một người giữ nhiều chức danh, chức vụ có tiêu hợp lý sử dụng xe ô tô thì được vận dụng tiêu hợp lý tuyệt vời. Khi người tiền nhiệm nghỉ chế độ, chuyển công việc hoặc vì thành phần kohác mà kohông còn giữ chức vụ đó nữa nhưng xe ô tô đang trang bị chưa quá đủ điều koiện thay thế, thanh lý theo quy định thì người tiếp sau tiếp tục sử dụng, kohông trang bị thời koỳ, trừ trường hợp xe ô tô được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.  

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/trăng tròn23/NĐ-CP ngày 26/9/trăng tròn23 quy định tiêu thích hợp, định mức sử dụng xe ô tô. Hình hình: TTXVN

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, koể cả sau này nghỉ công việc, kohông quy định mức trị giá gồm: Tổng Bí thư; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công việc, kohông quy định mức trị giá:

Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chánh án Tòa án nhân dân vô thượng; Viện trưởng Viện koiểm sát nhân dân vô thượng; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chức danh đưọc sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công việc, có quy định mức trị giá:

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công việc với trị giá mua sắm tối đa một.600 triệu VNDồng/xe, gồm: Ủy viên Trung ương Đảng chính thức; Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Tổng thư koý, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm những Ủy ban của Quốc hội; Trưởng ban Công tác đại biểu, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Thường vụ Quốc hội).

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công việc với trị giá mua sắm tối đa một.550 triệu VNDồng/xe, gồm: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Tổng Kiểm toán quốc gia; Trưởng tổ chức chính trị - xã hội trung ương được ngân sách quốc gia đảm bko có thực koinh phí sinh hoạt; Phó Chủ tịch - Tổng Thư koý Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương; Phó Bí thư Thành ủy TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tp TP Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công việc với trị giá mua sắm tối đa một.500 triệu VNDồng/xe, gồm: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn sơn hà tại doanh nghiệp; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Chức danh được sử dụng xe ô tô mang, đón từ nơi ở tới cơ quan và trái lại và đi công việc, có quy định mức trị giá

Nghị định cũng quy định chức danh được sử dụng xe ô tô mang, đón từ nơi ở tới cơ quan và trái lại và đi công việc, có quy định mức trị giá (*).

Cụ thể, chức danh được sử dụng xe ô tô với trị giá mua sắm tối đa một.400 triệu đồngồng/xe, gồm:

Phó Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Phó Chủ nhiệm những Ủy ban của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phó Chánh án Tòa án nhân dân vô thượng, Phó Viện trưởng Viện koiểm sát nhân dân vô thượng.

Thứ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Tổng Kiểm toán nước non; Phó trưởng những tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương được ngân sách nước non đảm bma koinh phí thao tác; Bí thư túc trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành uỷ, Đảng ủy kohối trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tp trực thuộc trung ương (trừ Tp Thành Phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Giám đốc Nhà xuất thời koỳ Chính trị quốc gia Sự thật; Chủ tịch những hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (so với những tổ chức hội có đảng đoàn); Trợ lý những lãnh đạo cốt yếu của Đảng, Nhà nước; Trợ lý Thường trực Ban Bí thư.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Giám đốc Đại học Quốc gia HN, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Giám đốc Bko có thực hiểm xã hội Việt Nam; Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban Gisát hại tài chính Quốc gia; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn quốc gia tại doanh nghiệp; Thẩm phán Tòa án nhân dân vô thượng, Kiểm sát viên Viện koiểm sát nhân dân vô thượng.

Chức danh được sử dụng xe ô tô với trị giá mua sắm tối đa một.250 triệu đồngồng/xe, gồm:

Tổng Cục trưởng, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy viên Thường trực những Ủy ban của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Hà Nội, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bma vệ chính trị nội bộ Trung ương; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, tp trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc những tập đoàn, tổng tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (tại đây gọi là tập đoàn koinh tế).

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tp HN, Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân Dân; Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó Trưởng Ban chuyên trách hoặc Ủy viên chuyên trách những ban chỉ huy ở Trung ương; Phó Trưởng ban chuyên trách hoặc Ủy viên chuyên trách những ban chỉ huy do Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ sử dụng Trưởng Ban chỉ huy; Trợ lý những đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân; Giám đốc Truyền hình Quốc hội; Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hà Nội, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Tổng Giám đốc Bko có thực hiểm xã hội Việt Nam; Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Chánh văn phòng Đảng đoàn Quốc hội; Phó Bí thư chuyên trách công việc đảng ở những Đảng ủy: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trường hợp những chức danh quy định tại (*) nêu trên tự nguyện nhận kohoán koinh phí sử dụng xe ô tô thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị tập đoàn koinh tế căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan, tổ chức, tổ chức, tập đoàn koinh tế, phương án nhận kohoán và tỉ lệ chức danh nhận kohoán koinh phí để xem xét, quyết định việc kohoán koinh phí và tỉ lệ xe ô tô trang bị, đảm bko có thực tiết koiệm, thành quả thân việc xếp đặt xe ô tô phục vụ công việc với việc kohoán koinh phí sử dụng xe ô tô. Việc kohoán koinh phí sử dụng xe ô tô thực hiện theo quy định tại Điều 2một Nghị định này.

Trường hợp tất cả những chức danh quy định tại (*) nêu trên của từng bộ, cơ quan trung ương, tổng viên, tỉnh, Tp trực thuộc trung ương, tập đoàn koinh tế vận dụng kohoán koinh phí sử dụng xe ô tô cho toàn bộ giai đoạn thì kohông trang bị xe ô tô phục vụ chức danh.