Phối hợp quản quan ngại lý và vận hành những vị trí đón, trả khách khứa cho xe hợp đồng, xe du ngoạn ferreteriadelanfiteatro.com

Sở GTVT vừa gửi thông tin đề nghị những ban ngành lại, địa phương, công ty liên quan lại về việc mò hiểu thông tin, áp dụng và phối hợp triển khai Quyết định số 22/2023 của UBND tỉnh.

Sở GT-VT đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tìm hiểu Quyết định 22/2023 của UBND tỉnh để phổ biến, áp dụng và phối hợp thực hiện. Ảnh minh họa: H.Q

Sở GTVT đề nghị những ban ngành chi phí, địa phương, công ty liên quan chi phí mò hiểu Quyết định 22/2023 của UBND tỉnh để thịnh hành, áp dụng và phối hợp triển khai. Hình ảnh minh họa: H.Q

Theo Sở GTVT, ngày 5/10, UBND tỉnh đã phân phát hành Quyết định số 22/2023 của UBND tỉnh quy định về tiêu chudấu và tổ chức, quản lí lý và vận hành những vị trí đón, trả khách khứa cho xe hợp đồng, xe du ngoạn trên địa phận tỉnh. Quyết định có hiệu lực hiện hành kể từ thời điểm ngày 20/10.

Để thông tin ví dụ về ra quyết định này, Sở GTVT đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của sở tại địa chỉ http://www.sgtvt.quan liêugmãng cầum.gov.vn. Đồng thời đề nghị những chống ban liêu, địa phương, công ty liên quan liêu truy vấn, mò hiểu, thông dụng, áp dụng và phối hợp triển khai.

Trong số đó đề nghị UBND cấp huyện cảnh báo nội dung: “Chủ trì, phối hợp những ban ngành lại, công ty có liên quan lại xác định những vị trí đón, trả khách khứa cho xe hợp đồng, xe du ngoạn trên những tuyến đàng cỗ được giao, phân cấp vận hành; tại những khu, điểm du ngoạn, điểm tham quan lại, điển tích lịch sử vẻ vang, văn hóa truyền thống; cơ sở cư ngụ du ngoạn, ướt thực đặc thù, khu vui chơi, giải trí sắm sửa và những điểm phục vụ văn hóa truyền thống, thể thao, du ngoạn khác… trên địa phận; report Sở GTVT tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong Quyết định số 22.