Những quy định mới người tiêu sử dụng xe ô tô, xe máy nên biết ferreteriadelanfiteatro.com

Theo Thông tư 60/2023/TT-BTC, từ 22/một0, lệ phí cấp lần đầu công nhận đăng ký kèm theo biển số ô tô bán tải là 20 triệu VNDồng/lần/xe ở TP. hà Nội và TP. HCM.

Cụ thể, xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao hàm cả xe con pick-up- còn gọi là xe bán tải), với mức lệ phí thắt chặt và thắt chặt và cố định 20 triệu đồngồng/lần ở Hà Thành và TP. Hồ Chí Minh (trước bên trên đây, mức phí chỉ là 500.000 đồng/lần đối với khu vực I là Hà Thành và TP. Hồ Chí Minh).

Cũng theo Thông tư 60, mức thu lệ phí cấp mới giấy công nhận đăng ký kèm theo biển số xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao hàm cả xe con pick-up) tại khu vực II (gồm TP. TP Hải Phòng, Thành Phố Đà Nẵng, Cần Thơ; những Thành phố trực thuộc tỉnh và những thị xã) là một trong triệu đồngồng/lần/xe.

Ảnh minh họa
Hình ảnh minh bọn họa

Tại khu vực III (những địa phương sót lại), mức phí 200.000 đồng/lần/xe cho lần đăng ký cấp mới. Cả khu vực II và III mức lệ phí đều ko tồn tại đổi khác đối với quy định hiện hành.

Các khu vực quy định tại Thông tư này được xác định theo địa giới hành chính, rõ nét như sau.

a) Khu vực I gồm: Thành phố Hà Nội Thủ Đô, TP. Hồ Chí Minh bao hàm toàn bộ những quận, huyện trực thuộc thành phố ko phân biệt nội thành hay ngoại thành.

b) Khu vực II gồm: Thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Thành phố Hà Nội Thủ Đô, Thành phố Hồ Chí Minh) bao hàm toàn bộ những quận, huyện trực thuộc thành phố ko phân biệt nội thành hay ngoại thành; thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã bao hàm toàn bộ những phường, xã thuộc thành phố, thị xã ko phân biệt phường nội thành, nội thị hay xã ngoại thành, ngoại thị.

c) Khu vực III gồm: Các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II quy định tại điểm a và điểm b Khoản này.

Đối với xe máy, theo Thông tư 60, lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tính theo giá trị xe và theo khu vực. Cụ thể, xe với giá trị bên trên 40 triệu VNDồng, mức lệ phí được quy định cứng là 4 triệu VNDồng (khu vực I); Khu vực II là 800.000 đồng/lần/xe; Khu vực III với mức là một50.000 đồng/lần/xe thay cho quy định hiện hành là 50.000 đồng/lần/xe.

Với xe máy sở hữu giá trị bên trên một5 triệu đồngồng tới 40 triệu đồngồng, mức lệ phí quy định cứng là 2 triệu đồngồng/lần/xe đối với khu vực I thay cho quy định hiện hành là mức thu trong khung từ là một-2 triệu đồngồng; Khu vực II ko đổi khác là 400.000 đồng/lần/xe; Khu vực III là một50.000 đồng/lần/xe thay cho quy định hiện nay là 50.000 đồng/lần/xe.

Với xe máy trị giá từ là một5 triệu đồngồng trở xuống, mức thu lệ phí tại khu vực I là một triệu đồngồng/lần xe thay cho quy định hiện hành là thu trong khung từ 500.000 - một.000.000 đồng/lần/xe; Khu vực II ko đổi khác là 200.000 đồng/lần/xe; Khu vực III mang mức là một50.000 đồng/lần/xe thay cho quy định hiện hành là 50.000 đồng/lần/xe.

Thông tư nêu rõ, tổ chức, cá thể với trụ sở, nơi cư trú ở khu vực nào thì nộp lệ phí cấp công nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí quy định tương ứng với khu vực đó.

Đối với tình huống cấp công nhận đăng ký, biển số xe ô tô trúng đấu giá cho xe mới, tổ chức, cá thể trúng đấu giá nộp lệ phí cấp công nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông, như sau: Đăng ký cấp giấy công nhận, biển số tại khu vực I vận dụng mức thu lệ phí tại khu vực I; đăng ký cấp giấy công nhận, biển số tại khu vực II và khu vực III vận dụng mức thu lệ phí tại khu vực II.

Trị giá xe mô tô làm căn cứ vận dụng mức thu lệ phí cấp công nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông là giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký.

Các tình huống xe được miễn lệ phí

Theo Điều 6 Thông tư 60/2023 quy định những tình huống bên dưới được miễn lệ phí:

Một, cơ quan thay mặt thay mặt đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan thay mặt thay mặt đại diện của tổ chức quốc tế thuộc khối hệ thống Liên hợp quốc.

Hai, viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan thay mặt ngoại giao và cơ quan lãnh sự quốc tế, thành độngên những tổ chức quốc tế thuộc khối hệ thống Liên hợp quốc và thành độngên của mái ấm mái ấm gia đình bọn họ ko phải là công dân Việt Nam hoặc ko thường trú tại Việt Nam được Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương (được Bộ Ngoại giao ủy quyền) cấp chứng minh thư ngoại giao; chứng minh thư công vụ hoặc chứng thư lãnh sự.

Trường hợp này lúc đăng ký cấp giấy công nhận, biển số phương tiện giao thông, người đăng ký phải xuất trình với cơ quan đăng ký minh chứng thư ngoại giao; minh chứng thư công vụ hoặc chứng thư lãnh sự theo quy định của Bộ Ngoại giao.

Ba, những tổ chức, cá thể quốc tế khác (cơ quan thay mặt thay mặt của tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài khối hệ thống Liên hợp quốc, cơ quan thay mặt thay mặt của tổ chức phi chính phủ, những đoàn của tổ chức quốc tế, thành độngên của cơ quan và tổ chức khác) ko thuộc đối tượng người sử dụng người tiêu sử dụng nêu tại khoản một và khoản 2 Điều này, nhưng được miễn nộp hoặc ko phải nộp lệ phí cấp công nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo từng cam kết quốc tế, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành độngên hoặc thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký kết quốc tế. Trường hợp này tổ chức, cá thể phải thỏa mãn nhu yếu cho cơ quan đăng ký: Bản chụp cam kết quốc tế, điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế.

Bốn, là xe mô tô ba bánh chuyên sử dụng cho những người khuyết tật.