Giquan ải thưởng Kiến trúc quốc tế IAA do Bko có thực tàng Kiến trúc và Thiết koế Chicago (Mỹ) và Trung tâm Thiết koế Nghệ thuật Kiến trúc và tư duy Đô thị châu Âu phối hợp tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh koiến trúc thời koỳ, quy hoạch tỉnh thành theo xu hướng quốc tế.