Cách nhận ra biển số ôtô, xe máy của 63 tỉnh, thành ferreteriadelanfiteatro.com

Biển số ôtô, xe máy ở mỗi địa phương sẽ được quy định với những số lượng không giống nhau, biển số được gắn ở đuôi xe nếu như với mô tô hay cả đầu xe và đuôi xe nếu như với ôtô.

Theo Phụ lục 02 của Thông tư 24/2023/TT-BCA - Có hiệu lực từ là 15/8/2023, biển số xe dân sự trên toàn quốc hiện nguồn gốc từ số 11 đến 99 (không hề có địa phương nào mang số 13).

Cách nhận biết biển số ô tô, xe máy của các tỉnh
Ảnh minh họa

Địa phương có nhiều biển số xe nhất là TP. thành phố thành phố Hồ Chí Minh với cùng một1 biển số: 41 và từ 50 đến 59. Tiếp theo là Thủ đô thủ đô thủ đô với 6 biển số: 29 đến 33 và 40; tiếp này là TP. Hải Phòng và Đồng Nai, đều phải có 2 biển số xe.

Cụ thể như sau:

Biển số xe màu xanh

Biển số xe màu xanh là loại biển số có nền màu xanh, chữ và số white color được cấp cho những cơ quan tiếp đây:

- Các cơ quan của Đảng.

- Văn phòng Chủ tịch nước.

- Văn phòng Quốc hội và những cơ quan của Quốc hội.

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân những cấp; những Ban lãnh đạo Trung ương.

- Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Ủy ban An toàn giao thông vương quốc.

- Ủy ban nhân dân những cấp và những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn tkhô nóng niên Cộng sản thành phố thành phố Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam).

- Đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập.

- Ban quản trị và vận hành dự án có tính năng quản trị và vận hành nhà nước.

Biển số xe red color

Biển số xe red color là loại biển số có nền red color, chữ và số white color được cấp cho xe cơ giới, xe máy thường sử dụng trong Bộ Quốc phòng (theo hướng dẫn tại Thông tư 169/2021/TT-BQP).

Xe của mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sẽ được nhận diện bằng những ký hiệu biển số riêng. Ví dụ: Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc Phòng (TM), Tổng cục Chính trị (TC), Tổng cục Hậu cần (TH), Tổng cục Kỹ thuật (TT), Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (TK), Tổng cục II (TN), Quân Khu 1 (KA)…

Các xe này khi tiến hành triển khai nhiệm vụ khẩn cấp cũng rất được hưởng quyền ưu tiên theo Điều 22 Luật Giao thông đường bộ 2008 này này đó là khồng hề bị tiết kiệm vận tốc; được phép đi vào đường ngược chiều, những đường khác rất có thể đi được, kể cả trong lúc có đèn đỏ và chỉ phải tuân theo hướng dẫn của lực lượng điều khiển và tinh chỉnh giao thông.

Hiểu rõ ký tự trên biển số xe

Hai số đầu: Ký hiệu địa phương đăng ký xe. Ký hiệu của từng địa phương như ở bảng nêu trên, kể cả hai chữ số, từ một1-99.

Chữ cái tiếp theo: Seri đăng ký. Seri đăng ký xe kể cả những chữ cái trong từ A đến Z.

Nhóm số đến đến cuối: Thứ tự đăng ký xe. Nhóm số đến cuối trên biển số xe gồm 5 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99 là số thứ tự đăng ký xe.