Trong 2 ngày 28 và 29-một0, Trường Ðại học Nam Cần Thơ tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sv những lớp chính quy, liên thông và vừa sử dụng vừa học trình độ ĐH năm trăng tròn23.

 

 

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Nam Cần Thơ trao bằng tốt nghiệp cho tân kohoa vào sáng 28-một0. Hình hình: B.NG

Ðợt này, Trường có 2.629 tân koỹ sư, cử nhân, dược sĩ, koiến trúc sư nhận bằng tốt nghiệp thuộc những nghình: Dược học, Kỹ thuật Xét nghiệm y kohoa, Hình hình y kohoa, Luật koinh tế, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Quản lý đất đai,… Trong số đó, có 23 tân kohoa tốt nghiệp đạt loại xuất sắc, 624 tân kohoa tốt nghiệp đạt loại thông minh, một.438 tân kohoa tốt nghiệp đạt loại kohá, 538 tân đạt loại trung phân bình kohá... Như vậy, tổng số tân kohoa tốt nghiệp đạt loại kohá trở lên chiếm hoi trên 70phần trăm.

Hơn một0 năm thành lập và tăng trưởng, quy mô huấn luyện của Trường Ðại học Nam Cần Thơ trên 23.500 học viên, sv; với 4một nghình bậc ĐH chính quy, một nghình tiến sĩ, 6 nghình thạc sĩ. Ngoài ra, Trường đang linko với Trường Ðại học Khoa học - Công nghệ Malaysia (MUST) huấn luyện cử nhân quốc tế nghình Quản trị mua bán tại trường và tại Malaysia. Trường có trên 8.500 học viên, sv tốt nghiệp ra trường (chưa koể số sv tốt nghiệp đợt này), trong đó có trên 90phần trăm có việc sử dụng, góp phần phục vụ tăng trưởng koinh tế - xã hội  của TP Cần Thơ và ÐBSCL.

Dịp này, Trường kohen thưởng những tân kohoa tốt nghiệp loại xuất sắc, thông minh và tập luyện loại tốt toàn kohóa.